جمعه 29 تیر 1403


نشست / شاخصههای زیباییشناسی در عکس فیلم (ساعت 16:30 تا 18)

شهاب الدین عادل

دکتری پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر دانشکده نمایش و تئاتر، استاد تخصصی عکاسی و سینما، مترجم و منتقد و نویسنده سینمائی، عضو هیئت موسس انجمن عکاسان سینمای ایران، عکاس حرفه ای سینما، برگزاری 14 نمایشگاه انفرادی و گروهی و عضو شورای علمی 10 روز با عکاسان ایران