جمعه 29 تیر 1403


تقویم برگزاری روز انجمن
های تخصصی عکاسی
در چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران

جمعه ١8 دى آیین افتتاحیه ( ساعت 18)

شنبه ١٩ دى / روز انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران

نشست 1) پیرامون مسائل و چالشهای عکاسی تئاتر

نشست 2) هنر  و اقتصاد

نشست ویژه) بررسی آسیبشناسی آموزش عکاسی (مراکز علمی کاربردی، دبیرستانهای کارو دانش، مراکز آموزشی آزاد معتبر)

 يكشنبه ٢٠ دى / روز انجمن عکاسان ایران

کارگاه 1) شیوههای مختلف نورپردازی در عکاسی معماری و صنعتی

نشست 1) گسترش عکس در جامعه، با حضورمدیران فرهنگی

نشست ویژه)  عکس مستند به مثابه اثر هنری

 دوشنبه ٢١ دى / روز انجمن عکاسی ميراث فرهنگى

کارگاه 2) عکاسی از طبیعت و معماری در شب

نشست 1) مطالعات معماری ایران در آینهی عکس

نشست 2) کارکردهای علمی بناهای تاریخی (با پخش فیلم) بناهای تقویمی و نجومی ایران

نشست ویژه) جامعه شناسی عکاسی

 سه شنبه ٢٢ دى روز / انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

کارگاه 3) عکاسی از فضاها و فعالیتهای صنعتی

نشست 1) عکاسی/ جنگ: خاک نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری

نشست 2) بررسی زندگی و آثار  شهید هنرمند بهروز مرادی

نشست ویژه) مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراکگذاری

 چهارشنبه ٢٣ دى روز / انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

کارگاه 4) ویرایش در لایت روم/ فتوشاپ و سیاه و سفید

نشست 1) بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات

نشست ویژه) بررسی نقش عکس در عرصههای اجتماعی

 پنجشنبه ٢٤ دى روز / انجمن عکاسان تبليغاتی و صنعتی ایران

کارگاه 5) عکاسی قطره و مایعات

نشست 1) اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی

نشست 2) شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی

نشست ویژه) فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان

 جمعه ٢٥ دى روز / انجمن عکاسان سينمای ایران

کارگاه 6) عکاسی و فیلمبرداری هوایی

نشست 1) آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟

نشست 2) شاخصههای زیباییشناسی در عکس فیلم

نشست ویژه) معیارهای زیبایی شناسی عکس

 شنبه ٢٦ دى روز / انجمن عکاسان ایران

نشست 1) اسپانسر و عکاسی

نشست ویژه) فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتابهای متن

نشست ویژه) فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتابهای عکس

 یکشنبه ٢7 دى آیین اختتامیه (ساعت 18)