جمعه 29 تیر 1403


کارگاه آموزشی / ویرایش در لایت روم/ فتوشاپ و سیاه و سفید (ساعت 10 تا 13)

ساسان پناهی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، مدرس دانشگاه. ویرایشگر تصاویر هفته نامه های سلامت، سپید، زندگی و ...

مترجم کتابِ "آموزش نرم افزار  adobe camera raw "برای عکاسی دیجیتال، نظارت بر گردآوری اطلاعات و مطالب فنی برای خانم ساره سپهری نژاد مترجم کتاب "مرجع کامل آموزش نرم افزار لایت روم"