جمعه 29 تیر 1403


کارگاه آموزشی / عکاسی از فضاها و فعالیتهای صنعتی (ساعت 10 تا 12)

داریوش کیانی

متولد سال 1350، دانش آموخته‌ی دوره کارشناسی عکاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، فعالیت حرفه ای در گرایش های عکاسی صنعتی، تبلیغاتی و عکاسی هنری، برگزاری نمایشگاههای انفرادی در سال 1389 با عنوان مربع سکوت در گالری ابریشم و  در سال 1393 با عنوان افزونیهای مجاز در گالری راه ابریشم، عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی