جمعه 29 تیر 1403

کارگاه آموزشی / عکاسی از طبیعت و معماری در شب (ساعت 10 تا 12)

اشین دانیلی ذکریان

از سال 1377 عکاسی را با هدف به تصویر کشیدن زیبایی های آسمان شب آغاز کرده است. گرایش ویژه ی وی عکاسی در نورهای کم و در زیر آسمان پرستاره از آثار تاریخی و طبیعت است .وی از عکاسان پروژه جهان در شب The World At Night  (TWAN)   از آغاز آن تاکنون بوده و عکس های وی در نشریات بین المللی و داخلی متعددی مانند Sky & Telescope ، Astronomy ،مجله سازمان ،UNESCO تقویم سازمان ناسا و مجله نشنال جئوگرافی بلغارستان بچاپ رسیده است.