جمعه 29 تیر 1403


نشست ویژه / عکس مستند به مثابه اثر هنری (ساعت 18:30 تا 20)

نادر داوودی

متولد سال 1341

دانش آموخته ی کارشناسی باستان شناسی و تاریخ هنر و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

از اعضای موسس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، روزنامه نگار و عکاس مطبوعاتی

از سال 1389 عکاسی را به مفهوم هنری آن تجربه کرده است.

مهدی وثوق نیا

آغاز عکاسی از سال 1367

دانش آموخته ی عکاسی از دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1382

برگزاری 10 نمایشگاه انفرادی و مشارکت در برپایی بیش از 50 نمایشگاه گروهی

انجام پروژه هایی در عکاسی مستند

آماده سازی و چاپ کتاب پروژه "انزلی" با پشتیبانی و حمایت نشر نظر.

بهنام صدیقی

دانش آموخته ی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا در سال 1387

تدریس عکاسی در مؤسسات آموزش عالی و آموزشگاه ها از سال 1389

برگزاری چهار نمایشگاه انفردادی در گالری شو روم لندن در سال 1392، گالری راه ابریشم در سال1392،

گالری آریا در سال 1388 و خانه هنرمندان ایران در سال 1382

مهرداد افسری

عكاس، مستند ساز و ویدیو آرتیست ایرانی متولد ١٣٥٦ در شهر خوی، دانش آموخته ی كارشناسی عكاسی در سال ١٣٧٩ و كارشناسی ارشد عكاسی در سال ١٣٨٥ از دانشگاه هنر تهران است.

وی دارای ١٤ سال سابقه تدریس در دانشگاه های هنری ایران و عضو افتخاری انجمن هنرمندان ایران است. از سال ١٣٧٩تاكنون ١٣ نمایشگاه انفرادی در گالری های مختلف از جمله: " هر آنچه كه دیگر نیست" گالری محسن ١٣٩٣ ،" آمریكا گستره ی معلق" گالری محسن ١٣٩٢ ،" هندسه مقدس بخت" گالری اعتماد ١٣٩٣