جمعه 29 تیر 1403


نشست ویژه / بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی: مراکز علمی کاربردی، دبیرستانهای کار و دانش، مراکز آموزشی آزاد معتبر (ساعت 18:30 تا 20)

دکتر محمد خدادادی مترجم زاده

عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده هنرهای تجسمی و مدیر گروه عکاسی در دانشگاه هنر

سید نیما پورحسینی

مدرس وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه علمی و کاربردی در رشته عکاسی تبلیغاتی

لیلا نورائی

متولد سال 1341 در تهران

دانش آموختهی کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه آزاد اسلامی، مدرس دانشگاههای هنری از سال 68 تاکنون

نوشین وفادار

متولد سال 1349 در مشهد، دانش آموختهی رشته سینما در مرکز آموزش فیلمسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو انجمن عکاسان ایران، تدریس عکاسی در آموزشگاه ها و مراکز آموزش عالی، طراحی و برنامه ریزی برای آموزش آکادمیک عکاسی به کودکان و نوجوانان از تابستان، طراح و برگزار کننده اردوهای آموزشی تخصصی عکاسی از آبان 1384، موسس و مدیر کانون عکس مشهد وابسته به انجمن سینمای جوانان ایران از مرداد 1384 تا اردیبهشت 1391

کتایون قدسراد

دانش آموختهی کارشناسی عکاسی در سال 1377 از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسامی و کارشناسی ارشد عکاسی در سال 1380 از دانشگاه هنر، مدرس عکاسی و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسامی از سال 1379، مدرس مدعو دانشگاه هنر 1385، مدرس مدعو دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحدهای مختلف تهران از سال 1384، داور جشنواره های عکاسی، برگزاری نمایشگاه های عکس، ترجمه و تألیف مقالات عکاسی