جمعه 29 تیر 1403


نشست / هنر و اقتصاد (ساعت 16:30 تا 18) 

محمد مهدی رحیمیان

متولد سال 1340 در شمیران، دارای رتبه نخست در آزمون سراسری سال 1362 در گروه هنر و رشته

عکاسی، دانش آموختهی ممتاز دانشگاه هنر، مدرس و پژوهشگر در دانشگاه هنر، دانشکده خبر،

دانشکده صنفی روزنامه نگاران، دانشگاه شاهد، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، مدیر گروه های

عکاسی در دانشکده خبر و دانشکده انجمن صنعتی روزنامه نگاران ایران، دارای رتبه نخست در دوسالانه

عکس ایران، عکاس برگزیده اولین نمایشگاه عکاسی مطبوعاتی ایران

 

دکتر محمدرضا مریدی

متولد سال 1357

دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

پژوهشگر حوزه جامعه شناسی هنر

مولف کتاب های: کار هنر، اقتصاد هنر و هنر به مثابه کار جمعی