جمعه 29 تیر 1403


نشست / مسائل و چالش های عکاسی تئاتر )ساعت 15 تا 16:15 )

ایرج راد

متولد سال 13 24 در تهران

دانش آموخته کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه

کاردیف)انگلستان(، دریافت درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، بازیگر، کارگردان

عضو هیات مدیره و مدیر عامل خانه تئاتر از سال 1379

ابراهیم حسینی

متولد سال 1355 در شاهرود

دانش آموخته کارشناسی ارتباط تصویری از مرکز آموزش جهاد دانشگاهی تهران در سال 1378

فعالیت در زمینه طراحی گرافیک و عکاسی تئاتر

رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر